servicios

Tenen una assegurança de defunció?

Molts dels nostres clients d’Eivissa i Formentera disposen d’una assegurança de defunció. Existeixen diferents companyies que ofereixen aquest tipus de assegurança, i habitualment cobreixen el cost integre que suposa el servei. Suposa una actuació de previsió que facilita a les famílies la despesa al moment de la defunció.
Encara que cada companyia asseguradora disposa de cobertures específiques, en general inclouen, des del moment de la defunció, tot el necessari per al servei fúnebre: taüt o arca fúnebre, sala de vetlla, adorns florals, esquela en premsa, trasllat a església i cementiri si escau, etc.
Aquestes cobertures habitualment, en la major part dels casos, ser d’excel·lent qualitat, encara que sempre poden fer-se millores en el moment de la defunció, abonant la diferència en el cas d’optar per serveis superiors.

Què fa Pompas Fúnebres en cas que el difunt dispose d’una assegurança?

Una vegada que som informats de l’existència d’una assegurança, Pompas Fúnebres Ibiza es posa en contacte amb la companyia asseguradora per conèixer les cobertures contractades i ajustar el servei que es prestarà al mateix, sempre donant l’opció de realitzar les millores que la família desitgi.

En molts casos, encara que el contracte és entre el client i la companyia asseguradora, amb l’objectiu de facilitar al màxim els tràmits i gestions en el comiat del seu ser estimat, Pompas Fúnebres Ibiza tracta de simplificar-ho liquidant directament l’import de la factura del servei prestat amb l’asseguradora, evitant abonament en aquests moments, per a què la família pugui centrar-se en el que és realment important, el comiat del ésser estimat.

Consulti amb els nostres experts assessors la cobertura de la seva assegurança de defunció.